NY studie: Kan man bli kvitt type 2 diabetes ved å gå ned i vekt?

NY studie: Kan man bli kvitt type 2 diabetes ved å gå ned i vekt?

Det anerkjente tidsskriftet Lancet publiserte i desember 2017 en stor studie, gjennomført i Skottland og England, med oppsiktsvekkende funn om sammenhengen mellom intensiv vektreduksjon og diabetes type 2. Og tidligere i år ble to-årsresultatene fra DIRECT-studien publisert.

DIRECT – The Diabetes Remission Clinical Trial er en åpen, randomisert klinisk studie.

Studien konkluderte med:

 • Type 2- diabetes er en komplikasjon av vektøkning og overflødig kroppsfett, og det er ikke nødvendigvis en permanent tilstand.
 • Nær halvparten av personer med diabetes type 2 kan oppnå reversering av sykdommen ved intensiv vektreduksjon (dvs. at blodsukkerverdiene måles innenfor normale referanseområder)

Diabetes type-2 og overvekt:

På tross av forskningsbaserte retningslinjer for diabetesbehandlingen, og en opptrapping av medikamentell behandling, er det fremdeles svært høy forekomst av hjerte- og karkomplikasjoner og redusert levealder hos personer med type 2- diabetes.

Vektøkning og overvekt er den vanligste årsaken til diabetes type 2. Gjennomsnittsvekten til de som får diagnosen tilsvarer en BMI på 30-31, men vi ser flest tilfeller av sykdommen ved en BMI over 35.

Hensikten med studien var:

 • Å finne en løsning på hvordan man praktisk kan behandle personer med Diabetes type 2 i primæromsorgen.
 • Å evaluere hvorvidt intensiv vektreduksjon innenfor primærpleie, ville gi tilbakegang (reversering) av type 2-diabetes.

Dette er den første kliniske studien som hadde som formål å vise at type 2 diabetes er en sykdom som kan reverseres gjennom diett og betydelig og rask vektreduksjon.
149 personer var med i intervensjonsdelen.
BMI 27-45, gjennomsnitts BMI lå på 35
Målet var å oppnå vektreduksjon på 15 kilogram eller mer og se om det kunne medføre remisjon av T2-D. Slikt vekttap har tidligere vist en bedring i B-cellefunksjon og normalisering av glukosemetabolisme

Inklusjonskriterien var type 2 diabetes diagnostisert de siste 6 årene. Tanken bak dette var å sikre at pasienten har tilfredsstillende egenproduksjon av insulin, slik at det er større sannsynlighet for å få sin sykdom reversert og slutte med medisiner.

Reversering av diabetes var definert slik at HbA1c skulle være under 48 mmol/mol (6.5%) i minst 2 måneder etter at alle antidiabetiske medikamenter ble avsluttet fra begynnelsen av studien og i 12 måneder deretter.
Alle skulle slutte med sine diabetesmedisiner og blodtrykksmedisiner fra dag 1 under dietten. Hvis blodtrykket ble høyere enn 140/80 skulle de begynne igjen med blodtrykksmedisin.

306 deltakere fra 30 legekontorer/klinikker i Skottland og England ble inkludert i studien, til enten:

 • Testgruppen: Å følge et vektkontrollprogram der de spiste en lavkaloridiett basert på måltidserstattere (ferdig lagde spesialprodukter) der målet var mer enn 15 kg vekttap og fikk oppfølging av en ernæringsfysiolog eller sykepleier.
 • Kontrollgruppen: Få vanlig oppfølging i tråd med de offisielle behandlingsretningslinjene.

Vektreduksjons-programmet i DIRECT

De første tre til fem månedene spiste de utelukkende en «pulverkur» tilsvarende ca. 850 Kcal/dag, shaker og supper.

Før de startet denne behandlingen, sluttet de med alle medisiner for diabetes og høyt blodtrykk. Deltagerne ble også anbefalt å gå 30 min daglig. Deretter fulgte en periode på to til åtte uker med gradvis innføring av vanlig mat og økt aktivitet (mål: 15 000 skritt per dag)

«pulvermåltidene» ble en etter en med måltider bestående av vanlig, sunn mat.

I siste fase som varte i ca. seks måneder, var målet å holde vekten stabil, og i denne perioden fikk deltagerne oppfølging av sykepleier eller ernæringsfysiolog.

Et- års resultater

Studien hadde klare funn på at intensiv vektreduksjon reverserte diabetes type 2 hos nær halvparten av studiepersonene i testgruppen mot kun 4 prosent i kontrollgruppen.

 • 86 prosent diabetesfri blant dem som gikk ned 15 kg eller mer
 • Ved en vektnedgang på 10-15 kg, vil 73 prosent ha normal blodsukkerverdi.

Dette er oppsiktsvekkende gode resultater, da deltagerne ikke bruker noen medikamenter for diabetesen.

Gjennomsnittlig vekttap:

 • Intervensjonsgruppen: 10 kg
 • Kontrollgruppen: 1 kg

Nedgang i HbA1c (langtidsblodsukkeret):

 • Intervensjonsgruppen: minus 0.9 %
 • Kontrollgruppen + 0.1 %

To- årsresultater

Etter to år var det kun 11 prosent i vektreduksjonsgruppa som hadde beholdt et vekttap på 15 kg eller mer, men fortsatt var 36 % diabetesfri sammenlignet med tre prosent i kontrollgruppen.

Det var fortsatt en klar sammenheng mellom antall kilo vekttap og remisjonsrate:

64 prosent av deltagerne var diabetesfri etter to år hvis de hadde oppnådd vektreduksjon på ti kg er mer.

Det var også god forbedring i HbA1c, blodtrykk og blodlipider, spesielt i testgruppen, i tillegg var det betydelig mindre bruk av medisiner og de skåret bedre på livskvalitetsmålinger.

Vekt og helse

Andre studier viser også at stor vektnedgang gir mange helsegevinster, som lavere blodtrykk, mindre søvnapné, bedre selvfølelse, men størst effekt på DM type 2.

Overvekt innebærer mer enn å veie noen kilo for mye. Det gir svært stor risiko for type 2-diabetes, høyt blodtrykk, hjertesykdom, kreft, slitasje i ledd og betennelsessykdommer. For mange vil det også medføre en opplevelse av dårligere livskvalitet og dårligere psykisk helse.

Legger du på deg bare 5-8 kg, vil du doble risikoen for type 2 diabetes, eller omvendt: Hvis du går ned 5-8 kg vil forfriskningen i kroppen være tilsvarende.

Skrevet av diabetessykepleier og kostveileder Hege Hasler Barhaughøgda

Share your love
nb_NONorwegian